SIGNOVAčKY A LEMOVAčKY

Signování a lemování trubek pro tenké plechy. Samostatné stroje i celé výrobní celky.

Signovačka a lemovačka motorická

Signovačka a lemovačka motorická

SME

Signovačky a lemovačky pro tenké plechy od 1,25 do 3,5 mm tloušťky. Manuální či motorické.